Your to Discover -IBARAKI JAPAN-
Hero Image

Ami Premium Outlets

Address

〒300-1161
Ibaraki Prefecture Ami-machi 4-1-1, Yoshiwara
TEL
IBARAKI GUIDE

Hours

Store Hours:

Day of the WeekHours
Monday10:00 AM - 8:00 PM
Tuesday10:00 AM - 8:00 PM
Wednesday10:00 AM - 8:00 PM
Thursday10:00 AM - 8:00 PM
Friday10:00 AM - 8:00 PM
Saturday10:00 AM - 8:00 PM
Sunday10:00 AM - 8:00 PM
10:00 to 20:00 ( 10:00-21:00 in July and August)
Day of the WeekHours
Monday10:00 AM - 8:00 PM
Tuesday10:00 AM - 8:00 PM
Wednesday10:00 AM - 8:00 PM
Thursday10:00 AM - 8:00 PM
Friday10:00 AM - 8:00 PM
Saturday10:00 AM - 8:00 PM
Sunday10:00 AM - 8:00 PM
10:00 to 20:00 ( 10:00-21:00 in July and August)

Recommended

  • สินค้าหลากหลายและร้านค้ามากมาย

    ร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์แนมที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและต่างประเทศกว่า 150 ร้าน รวมทั้งอาหารหลากหลายชนิดให้คุณได้เลือกรับประทาน มีทั้ง อาหารอิตาลี อาหารเกาหลี อุด้ง หรือ ราเมง
  • จับจ่ายสินค้าเอาท์เลท พร้อมชมบรรยากาศที่สวยงาม

    ภายในอามิพรีเมี่ยมเอาท์เลท มีบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่แสนโรแมนติก เหมาะแก่การช้อปปิ้งกับคู่รัก และในเวลากลางวันจะมองเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของ "พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ" พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ใกล้เคียง

A shopping mall with approximately 150 famous brands from Japan and overseas

Location Photo

ร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและภายนอกประเทศกว่า 150 ร้าน ในอาคารสไตล์ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา สามารถเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าราคาพิเศษได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับ Ushiku Daibutsu ร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและภายนอกประเทศกว่า 150 ร้าน ในอาคารสไตล์ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา  สามารถเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าราคาพิเศษได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับ Ushiku Daibutsu

Nearby Location